Kontakt:

 

tel: +48 509 356 254

email: info@wszczerympolu.com.pl

Nasz Adres:

 

Motycz-Józefin 5

21-008 Tomaszowice

TK 2019 All rights reserved

TK 2019 All rights reserved

FARMA AKTYWNEJ ROZRYWKI  

"W SZCZERYM POLU"

FARMA AKTYWNEJ ROZRYWKI  

"W SZCZERYM POLU"

FARMA AKTYWNEJ ROZRYWKI "W SZCZERYM POLU"

Czym jest i jak działa terapia naturalna

Wróć do strony głównej!

 

 Terapia naturalna wskazuje proste, dostępne dla każdego ścieżki odbudowy zdrowia, czerpiąc z wielowiekowych nauk medycyny tradycyjnej, technik pracy z ciałem i umysłem. Wskazuje jak zachować higienę psychofizyczną, wprowadzić uzdrawiające nawyki i prozdrowotne rytuały przywracające dobrostan, eliminować ze swojego organizmu szkodliwe substancje, a dzięki technikom mentalnym przywracać równowagę i budować odporność.

 

 Ciało fizyczne, życie emocjonalne, sfera relacji społecznych to kolejne istotne elementy składowe poczucia osobistego dobrostanu, powiązane ze sobą ścisłymi zależnościami przyczynowo – skutkowymi. Terapia holistyczna traktuje człowieka wielowymiarowo, poszukując przyczyn zaburzeń i nieprawidłowości w różnorodnych aspektach funkcjonowania jednostki, często pomijanych w nurcie medycyny akademickiej. Takie podejście pozwala dotrzeć do źródeł choroby i wykryć mechanizmy powstawania zaburzeń, zwłaszcza w przypadku chorób cywilizacyjnych. Przywracając równowagę i poczucie pełni na wielu poziomach życia Klienta, uzyskujemy poprawę jakości życia i przyspieszamy powrót do zdrowia, stymulując naturalne właściwości „samo-naprawcze” organizmu. W podejściu holistycznym szczególną rolę przypisuje się sferze emocji i uczuć jako czynników destabilizujących zdrowie człowieka, bierze się pod uwagę jego nawykowy sposób działania i myślenia, determinanty osobowości, jakość życia emocjonalnego, wewnętrzne zasoby rodzenia sobie oraz doświadczanie wsparcia w sferze relacji społecznych.

 Stosowane w gabinecie holistyczne metody to połączenie klasycznych terapii takich jak: doradztwo psychologiczne, ziołolecznictwo, dietoterapia, aromaterapia, techniki regeneracji energetycznej organizmu oraz terapie ruchowe. Tego rodzaju podejście daje możliwość opracowania skutecznego programu działań odbudowujących dobrostan Klienta oraz gwarantuje indywidualne podejście skoncentrowane na osobie, całokształcie jej życiowych doświadczeń i przeżyć.